Vår ledningsgrupp

Socialstyrelsens ledningsgrupp består av generaldirektören och samtliga avdelningschefer.

Fler letar information om:

Olivia Wigzell

Generaldirektör

Generaldirektörens uppgift är att

  • leda Socialstyrelsen 
  • ansvara för den löpande verksamheten inför styrelsen 
  • representera Socialstyrelsen externt och internt.

Taha Alexandersson (tf)

Krisberedskapschef

Linda Corsvall

Kommunikationsavdelningen

Natalia Borg

Avdelningen för utvärdering och analys

Tomas Hedlund

Avdelningen för verksamhetsutveckling, stöd och service

Mona Heurgren

Avdelningen för statistik och jämförelser

Per Ödman (tf)

Rättsavdelningen

Thomas Lindén

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Urban Lindberg

Generaldirektörens stab

Jenny Rehnman

Avdelningen för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten

Zara Warglo

Avdelningen för behörighet och statsbidrag

Senast uppdaterad:
Publicerad: