Socialstyrelsens ledningsgrupp

Socialstyrelsens ledningsgrupp består av generaldirektören och samtliga avdelningschefer.

Pressbilder på ledningsgrupp

Olivia Wigzell

Generaldirektör

Generaldirektörens uppgift är att

  • leda Socialstyrelsen 
  • ansvara för den löpande verksamheten inför styrelsen 
  • representera Socialstyrelsen externt och internt.

Linda Corsvall

Avdelningschef Kommunikationsavdelningen

Natalia Borg

Avdelningschef Avdelningen för utvärdering och analys

Tomas Hedlund

Avdelningschef Avdelningen för verksamhetsutveckling, stöd och service

Mona Heurgren

Avdelningschef för statistik och jämförelser

Pär Ödman

Avdelningschef Rättsavdelningen

Thomas Lindén

Avdelningschef  Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Urban Lindberg

Generaldirektörens stab

Sabina Orstam

Avdelningschef Avdelningen för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten

Zara Warglo

Avdelningschef Avdelningen för behörighet och statsbidrag

Mattias Fredricson

Avdelningschef Avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå

Taha Alexandersson

Tillförordnad avdelningschef Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Senast uppdaterad:
Publicerad: