Vårt internationella arbete

Socialstyrelsen har ett omfattande internationellt engagemang för till exempel hälsoskydd, krisberedskap samt styrning och uppföljning av hälsosystem.

Vi arbetar genom organisationer som EU, WHO och Nordiska ministerrådet, liksom OECD, FN, NATO, Östersjöstaternas råd (Council of Baltic Sea States, CBSS) och Europarådet. I vissa fall representerar Socialstyrelsen Sverige (regeringen) i dessa organ. 

År 2015–2018 hade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell rollen som Sveriges representant i WHO:s globala styrelse, Executive Board. Enligt praxis leder Socialstyrelsens generaldirektör vanligen den svenska delegationens WHO-möten på europeisk och global nivå.

Socialstyrelsen bevakar den internationella forskningen och kunskapsutvecklingen på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.

Government Chief Medical – Chief Medical Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om hälso- och sjukvård med tonvikt på medicinska frågor. I Sverige kallas rollen Chief Medical Officer, CMO, och det har traditionellt varit Socialstyrelsens generaldirektör som har haft den. För närvarande har avdelningschef Thomas Lindén, avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, rollen som svensk CMO.

Ländernas CMO träffas 1–2 gånger per år i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Nurse – Chief Nurse Officer

I varje land inom EU och WHO finns en Government Chief Nurse som ska vara kontaktperson i frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. I Sverige kallas rollen Chief Nurse Officer, CNO, och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande har Charlotta George, sakkunnig inom patientsäkerhet på avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, befattningen.

Ländernas CNO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Dental – Chief Dental Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om tandvård och tandhälsa. I Sverige kallas rollen Chief Dental Officer, CDO, och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande innehas befattningen av Mariana Näslund Blixt, ställföreträdande enhetschef på avdelningen för regler och behörighet.

Ländernas CDO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Senast uppdaterad:
Publicerad: