Vårt internationella arbete

Socialstyrelsen har ett omfattande internationellt arbete för till exempel hälsoskydd, krisberedskap samt styrning och uppföljning av hälsosystem. Vi arbetar också med frågor som hör till socialtjänstens område, som till exempel förebyggande av våld och missbruksvård.

Vi arbetar främst genom organisationer som

  • EU
  • WHO 
  • Nordiska ministerrådet
  • OECD
  • FN
  • NATO
  • Östersjöstaternas råd (Council of Baltic Sea States, CBSS) 
  • Europarådet.

I vissa fall representerar Socialstyrelsen Sverige (regeringen) i dessa organ, och i andra fall representerar vi i egenskap av expertmyndighet.

Socialstyrelsens generaldirektör har haft flera viktiga internationella åtaganden. År 2015–2018 var generaldirektör Olivia Wigzell Sveriges representant i WHO:s globala styrelse, Executive Board.

Enligt praxis leder Socialstyrelsens generaldirektör vanligen den svenska delegationen på WHO-möten på europeisk och global nivå. Generaldirektören har också varit ordförande i OECD:s hälsokommitté år 2017–2019.

Vi bevakar den internationella forskningen och kunskapsutvecklingen på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.

Vårt uppdrag är att företräda professionen 

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utse Sveriges chefsläkare, chefssjuksköterska och chefstandläkare. Dessa tre funktioner finns i alla EU- och WHO-länder och fungerar som kontaktpunkt i professions- och policyfrågor.

Government Chief Medical Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om hälso- och sjukvård med tonvikt på medicinska frågor. I Sverige kallas rollen Chief Medical Officer (CMO) och det har traditionellt varit Socialstyrelsens generaldirektör som har haft den. För närvarande har avdelningschef Thomas Lindén, avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, rollen som svensk CMO.

Ländernas CMO träffas 1–2 gånger per år i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Nurse Officer

I varje land inom EU och WHO finns en Government Chief Nurse som ska vara kontaktperson i frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. I Sverige kallas rollen Chief Nurse Officer (CNO) och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande har Charlotta George, sakkunnig inom patientsäkerhet på avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, befattningen.

Ländernas CNO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Dental Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om tandvård och tandhälsa. I Sverige kallas rollen Chief Dental Officer (CDO) och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande innehas befattningen av Mariana Näslund Blixt, ställföreträdande enhetschef på avdelningen för regler och behörighet.

Ländernas CDO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Senast uppdaterad:
Publicerad: