Vår styrelse

Styrelsen, som är Socialstyrelsens högsta beslutande organ, har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten.

Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Vid styrelsens sammanträden deltar personalföreträdare enligt personalföreträdarförordningen (SFS 1987:1101).

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Kjell Asplund
F.d. generaldirektör och utredare

Vice ordförande Charlotta Gustafsson
Överdirektör Försvarets radioanstalt

Martin Börjesson
Universitetslektor

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Nergårdh
Särskild utredare

Ingrid Petersson
Generaldirektör Formas

Anders Sylvan
Senior rådgivare för Nationella läkemedelslistan

Mikael Wiberg
Professor i anatomi och handkirurgi

Senast uppdaterad:
Publicerad: