Vår styrelse

Styrelsen, som är Socialstyrelsens högsta beslutande organ, har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten.

Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Vid styrelsens sammanträden deltar personalföreträdare enligt personalföreträdarförordningen (SFS 1987:1101).

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Kjell Asplund
Professor

Anna-Karin Brusk Rönnqvist
Chefsrevisor

Martin Börjeson
Universitetslektor

Annika Elmgart
Avdelningschef

Marianne Jenryd
​F.d. expeditionschef

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anders Sylvan
T.f. förbundsdirektör

Mikael Wiberg
Professor 

Senast uppdaterad:
Publicerad: