Vår styrelse

Styrelsen, som är Socialstyrelsens högsta beslutande organ, har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten.

Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsens sammansättning 

Vice ordförande Charlotta Gustafsson
Överdirektör Försvarets Radioanstalt

Martin Börjeson
Universitetslektor

Yvonne Gustafsson
Före detta generaldirektör

Anna Nergårdh
Särskild utredare

Ingrid Petersson
Generaldirektör Formas

Mikael Wiberg
Professor i anatomi och handkirurgi

Olivia Wigzell
Generaldirektör Socialstyrelsen 

Senast uppdaterad:
Publicerad: