Jäv

Socialstyrelsen och övriga myndigheter ska uppfylla krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet vid hanteringen av utredningar och ärenden.

Myndigheterna måste därför även kräva av alla externa experter att deras opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Det är en av förutsättningarna för att myndigheterna ska kunna leva upp till de krav på opartiskhet som riktas mot dem.

Socialstyrelsen och åtta andra statliga myndigheter har tillsammans tagit fram rutiner för att hantera jäv, intressekonflikter och andra bindningar. Varje expert som medverkar i Socialstyrelsens projekt måste redovisa sina eventuella bindningar på en speciell blankett. Därefter bedömer Socialstyrelsen om experten kan medverka.

Senast uppdaterad:
Publicerad: