Barn och unga i socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. 

Här finner du ett urval av vårt arbete inom området barn och unga i socialtjänsten. Använd webbplatsens sökfunktion eller sök bland våra publikationer för fler rapporter, kunskapsstöd och annat material.

Guide till våra publikationer 

Våra mest centrala publikationer för den sociala barn- och ungdomsvården finns samlade i en guide som uppdateras löpande. Till stöd för handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga finns reflektionsfrågor som kan användas enskilt eller tillsammans med en arbetsledare.

Handbok och filmer till stöd för handläggning

Handboken Utreda barn och unga beskriver och kompletterar våra allmänna råd. Till handboken finns även filmer om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga i tjänsten som utgår från bokens delar.

Tillsyn och klagomål på socialtjänsten

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tillsynar socialtjänsten och verksamheterna på området. Hem för vård eller boende, HVB, för barn och unga ska tillsynas minst en gång per år.

Senast uppdaterad: