Att utreda barn och unga – handbok och filmer

Här hittar du Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten och tillhörande filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga.

Ny version av handboken Utreda barn och unga

Nu går det att beställa den nya, uppdaterade versionen av Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Handbok
Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2023-6-8657|Publicerad: 2023-06-26
Beställ
Ny bestämmelse från 1 juli 2023

Filmer till handboken Utreda barn och unga

Filmerna är framtagna för att sprida innehållet i handboken Utreda barn och unga och ska stimulera till diskussioner. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper i socialtjänsten, men kan också vara relevanta för yrkesgrupper som kommer i kontakt med socialtjänstens arbete.

Filmerna följer kapitlen (1–5) och är baserade på ett urval av det som tas upp i handboken. De kan inte ersätta att läsa boken. Innehållet bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar i socialtjänsten och andra personer som har anmälningsskyldighet.

För dig som ska visa filmerna för en grupp

Filmpaketet består av en film för anmälningsskyldig personal (9 min) och fem filmer för socialtjänsten (5–7 min/st):

  • Till dig som är anmälningsskyldig
  • 1. Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården
  • 2. Aktualisera och förhandsbedöma
  • 3. Utreda barns behov
  • 4. Insatser och uppföljning
  • 5. Brott mot barn

Filmerna avslutas med diskussionsfrågor samt information om Socialstyrelsens publikationer där mer finns att läsa. Vår uppskattning är att en film med diskussion i en grupp tar omkring en timme.

Alla filmer och tillhörande frågor finns även samlade i presentationsmaterialet:

Film 1: Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården

Film 2: Aktualisera och förhandsbedöma

Film 3: Utreda barns behov

Film 4: Insatser och uppföljning

Film 5: Brott mot barn

Handläggning av barnavårdsärenden

Kallelser till barn i socialtjänsten

Detta material är ett stöd för socialtjänsten i samband med att ett barn ska välkomnas till ett möte. Barn och unga saknar ofta egna kallelser till möten. Kallelsen kan ses som ett konkret sätt att sträva mot att säkerställa barnets delaktighet och leva upp till centrala delar av barnkonventionen.

Stödmaterial
Kallelser till barn i socialtjänstenArtikelnummer: 2020-6-6838|Publicerad: 2020-06-26
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: