Koll på soc – om socialtjänsten för barn och unga

Koll på soc är en webbplats om socialtjänsten för barn och unga. Du som arbetar med barn och unga kan också använda webbplatsen som stöd när du pratar med dem om socialtjänsten.

Alla barn som är aktuella hos socialtjänsten har rätt till information och delaktighet i de frågor som rör dem. De har också rätt att få informationen förklarad på ett sätt så att de förstår. 

Men det finns hinder. Barn har till exempel låg kännedom om barnkonventionen och sina rättigheter, så de ställer sällan frågor eller söker fram information själva.

Använd Koll på soc i ditt arbete

Utsatta barn kan också vara i kris och har svårt att ta in information. Barn behöver alltså både känna till att de har rättigheter i kontakten med socialtjänsten och få hjälp att förstå vad de rättigheterna innebär i praktiken.

Du som arbetar nära barn och unga, till exempel inom skolan eller socialtjänsten, blir därför en viktig förmedlare av sådan information. Då kan vår webbplats Koll på soc vara till hjälp. Koll på soc berättar för barn och unga vad socialtjänsten är och vilken hjälp de kan få från socialtjänsten.

Du kan till exempel

  • titta på ingången Möte med soc tillsammans med barn och unga. Där finns information om rättigheter barn har i mötet med socialtjänsten. Det finns också tips på frågor de kan ställa inför, under och efter mötet.
  • visa och prata om filmerna med svar på vanliga frågor barn och unga har om socialtjänsten, som Vad händer när soc får en orosanmälan? och Vad är LVU?
  • titta på ingången Jag är placerad tillsammans med barn och unga som är eller kommer att bli placerade. Där får de veta mer om vad det innebär och vilka rättigheter de har som placerade.

Vi har även annat material till stöd för dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten samlat på sidan Barn och unga i socialtjänsten.

Publicerad: