Personer som utövar våld i nära relationer

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer

Socialnämndens ansvar för våldsutövare förstärktes i och med den nya bestämmelse i 5 kap. 11 a § SoL som infördes i augusti 2021. Bestämmelsen innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

I allt arbete med våldsutövare ska säkerheten för de som är våldsutsatta och deras närstående beaktas särskilt.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld

Lagstiftningen ställer krav på att socialtjänsten ska arbeta för en förändring hos personer som utövar våld mot närstående. Vad innebär detta juridiskt och i det sociala arbetet? Här kan du ta del av det första webbinariet av två på temat personer som utövar våld. Webbinariet anordnades av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och spelades in den 23 maj 2022.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld – syntolkat

Webbinarium om personer som utövar våld – behandling och säkerhet för den våldsutsatta

Hur kan en behandling för våldsutövare se ut och hur kan socialtjänsten arbeta med säkerhet för den våldsutsatta? Här kan du ta del av det andra webbinariet av två på temat personer som utövar våld. Webbinariet anordnades av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och spelades in den 17 juni 2022.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld – behandling och säkerhet för den våldsutsatta – syntolkat

Behandlingsmetoder för våldsutövare

Socialstyrelsen har gjort en översikt av metoder för behandling av personer som utövar våld i nära relationer. Översikten omfattar fem metoder som används eller är under utveckling i Sverige. Den omfattar också nio metoder som har utvärderats med slutsatsen att de ger positiva resultat, men som inte används här.

Översikten visar att metoderna har flera likheter. Den visar också att det vetenskapliga stödet inte räcker för att någon av metoderna ska kunna rekommenderas framför någon av de andra.

Partnerkontakt

Partnerkontakt är enskilda samtal som en professionell person har med den våldsutsatta personen under tiden våldsutövaren går i behandling. I samarbete med sju behandlingsverksamheter för våldsutövare har Socialstyrelsen utvecklat och testat användbarheten av en manualbaserad metod för partnerkontakt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: