Vålds- och brottsrelaterade frågor

Socialstyrelsen arbetar för att förbättra stöd och hjälp till brottsoffer och anhöriga samt till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld.

Våra pågående våldsuppdrag

Våra områden inom våld

Vi arbetar bland annat inom dessa områden:

Brottsoffer och deras närstående

Socialtjänsten ska uppmärksamma brottsoffer och deras närstående samt deras närståendes rätt till stöd och hjälp. Text

Brottsoffer och deras närstående

Sex mot ersättning 

Barn och vuxna som utsatts för sexuell exploatering eller prostitution ska få ett individuellt anpassat stöd och skydd.

Sex mot ersättning

Våld i nära relationer

Våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och personer som utövar våld ska få stöd och hjälp på ett jämlikt och rättssäkert sätt. Det kan de få genom kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer.

Våld i nära relationer

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld. Det ger också förutsättningar för att hjälpa våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.

Utbildning Våld mot äldre

Barn som är utsatta för människohandel eller exploatering

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vi har tagit fram en vägledning för att ge stöd i det arbetet. Den vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Ladda ner eller beställ

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På den här webbplatsen kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att ansöka om statsbidrag.
Senast uppdaterad:
Publicerad: