Barn och unga i socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer. 

Fler letar efter information om

Ny version av handboken Utreda barn och unga

Nu går det att beställa den nya, uppdaterade versionen av Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Här finner du ett urval av vårt arbete inom området barn och unga i socialtjänsten. För att hitta eller beställa våra övriga rapporter, kunskapsstöd eller annat material, sök bland våra publikationer eller använd webbplatsens sök.

Information om socialtjänsten på andra språk än svenska hittar du även på

Guide till våra publikationer 

Våra mest centrala publikationer för den sociala barn- och ungdomsvården finns samlade i en guide som uppdateras löpande. Till stöd för handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga finns reflektionsfrågor som kan användas enskilt eller tillsammans med en arbetsledare.

Informationsmaterial
Guide för den sociala barn- och ungdomsvårdenArtikelnummer: 2018-11-11|Publicerad: 2021-12-08
Stöd i arbetet
Reflektionsfrågor för den sociala barn- och ungdomsvårdenArtikelnummer: 2019-3-14|Publicerad: 2019-04-08

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård riktar sig till nya socialsekreterare och till arbetsledare som planerar deras introduktion. Introduktionsprogrammet är webbaserat och tänkt att genomföras i nära anslutning till det dagliga arbetet. Stödet finns på Kunskapsguiden och i vår utbildningsportal.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård hos Kunskapsguiden

Stöd i att utreda ärenden som rör barn och unga

Handboken Utreda barn och unga beskriver och kompletterar våra allmänna råd. Till handboken finns även filmer om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga i tjänsten som utgår från bokens delar.

Handbok
Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2023-6-8657|Publicerad: 2023-06-26
Beställ
Ny bestämmelse från 1 juli 2023

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Vår handbok ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som finns på området, som socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi har även ett stöd för lärande i handläggning och dokumentation, som är utformat för arbetsgrupper att använda i sin kompetensutveckling.

Stöd för lärande i handläggning och dokumentation på Socialstyrelsens utbildningsportal

Mer om handläggning och dokumentation hos Kunskapsguiden

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Tillsyn och klagomål på socialtjänsten

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn av socialtjänsten och verksamheterna på området. För hem för vård eller boende, HVB, för barn och unga ska tillsyn utföras en gång per år.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: