Slutliga rekommendationer av nationella screeningprogram

Rekommendationerna om nationella screeningprogram utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Innan en rekommendation blir slutgiltig har alla intressenter haft möjlighet att ge synpunkter på remissversionen av rekommendationen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: