Tjock- och ändtarmscancer – screening med test av blod i avföringen

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för tjock- och ändtarmscancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Tjock- och ändtarmscancer, screening med test av blod i avföringen vartannat år

Del av befolkningen
Kvinnor och män 60-74 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att programmets hälsovinster, i form av sänkt dödlighet, tydligt överväger de negativa effekterna.

Avgörande för rekommendationen är att screeningprogrammet sänker dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent.

En begränsning i programmet är dock att testmetoden inte kan upptäcka polyper som inte blöder, men som ändå kan utvecklas till cancer. Tumörer som inte blöder kan inte heller upptäckas. Dessutom leder programmet till att hälso- och sjukvården tar bort polyper som inte skulle ha utvecklats till cancer.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ dokument

Kontakt

Frågor om screening
Senast uppdaterad:
Publicerad: