Förmaksflimmer – screening med tum-EKG

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för förmaksflimmer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Förmaksflimmer, screening med tum-EKG

Del av befolkningen
Kvinnor och män 75 år

Rekommendation
Bör inte erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för förmaksflimmer med tum-EKG.

Avgörande för rekommendationen är att det i dagsläget saknas vetenskapligt stöd för om screening för förmaksflimmer har avsedd effekt att förebygga stroke. Det går därmed inte att säga om hälsovinsterna överväger de negativa effekterna av screeningprogrammet.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den  finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – rekommendation och bedömningsunderlag

Kontakt

Frågor om screening
Senast uppdaterad:
Publicerad: