Bukaortaaneurysm – screening med engångsundersökning med ultraljud

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för bukaortaaneurysm är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Bukaortaaneurysm, screening med engångsundersökning med ultraljud

Del av befolkningen
Män 65 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för bukaortaaneurysm till 65-åriga män genom en engångsundersökning med ultraljud.

En uppföljning av screeningundersökningen bör erbjudas i de fall då bukaortadiametern är 30 mm eller mer. Hälso- och sjukvården bör förbättra och utveckla det befintliga screeningprogrammet genom att

  • ge tydlig och lättbegriplig informationen om programmet
  • utföra kvalitetskontroller av screeningorganisationen
    systematiskt mäta och följa upp programmet.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att det rekommenderade screeningprogrammet kommer ge hälsovinster som överväger de negativa effekterna.

Avgörande för rekommendationen är att engångsscreeningen minskar dödligheten i brustet bukaortaaneurysm med cirka 50 procent för män som är 65 år eller äldre. 84 procent av alla bristningar inträffar efter 65 års ålder. Screeningen beräknas förebygga en för tidig död, till följd av bukaortaaneurysm, hos 90–100 män per år i Sverige.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning. 

Ladda ner eller beställ

Screening för bukaortaaneurysm – Indikatorer
Screening för bukaortaaneurysm – IndikatorerArtikelnummer: 2024-3-8953|Publicerad: 2024-03-26
Screening för bukaortaaneurysm – Nationell utvärdering
Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: