Prostatacancer – screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för prostatacancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Prostatacancer, screening med PSA-prov

Del av befolkningen
Män 50-70 år

Rekommendation
Bör inte erbjudas

Motivering till rekommendationen

Screening med enbart PSA-prov

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för prostatacancer med enbart PSA-prov.

Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screening för prostatacancer med enbart PSA-prov inte tydligt överväger de negativa effekterna. Ett nationellt screeningprogram med enbart PSA-prov skulle innebära att många av de män i åldern 50–70 år som erbjöds att delta i screeningen, riskerade att få en prostatacancerdiagnos. Detta trots att deras cancer aldrig hade utvecklats till någon allvarlig sjukdom.

Screening med PSA-prov och tilläggstester

Under de senaste åren har det kommit flera tester som kan komplettera PSA-provet. Dessa tilläggstester syftar till att minska andelen män som behöver genomgå vävnadsprov efter PSA-testning, och därigenom minska överdiagnostiken. Socialstyrelsens bedömning är dock att det vetenskapliga underlaget för detta behöver kompletteras för att myndigheten ska kunna ge en rekommendation om screening för prostatacancer med PSA-prov kompletterat med annat test före vävnadsprovtagning.

Resultat från pågående studier skulle kunna få betydelse vid en ny bedömning. Därför ser Socialstyrelsen nu över formerna för hur och när ett nytt underlag, som kan ligga till grund för en ny bedömning, kan tas fram.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Frågor om screening
Senast uppdaterad:
Publicerad: