Cystisk fibros

Syftet med att ta fram en rekommendation om screening för cystisk fibros är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för cystisk fibros.

Avgörande för rekommendationen är att det inte finns tillräckligt stöd för tydliga positiva effekter i form av till exempel bättre överlevnad och minskad sjuklighet. Därmed finns inte stöd för att de positiva effekterna överstiger de negativa på ett sådant sätt som krävs utifrån kriterierna i Socialstyrelsens modell.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Frågor om screening
Publicerad: