Tillämpningar

Här hittar du specifikationer, kodsystem och modeller som tagits fram utifrån Socialstyrens verktyg för att strukturera och koda information.

Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar verktyg för att strukturera och koda information som dokumenteras kring patienter och brukare. Dessa används för att ta fram mer detaljerade beskrivningar av hur information inom avgränsade områden bör struktureras och kodas, i journaler och i nationella e-tjänster som hanterar informationen. Beskrivningarna kan användas oavsett vilken teknisk standard som väljs för överföring av data mellan olika system.

Socialstyrelsens verktyg för att strukturera och koda information skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Verktygen är Nationell informationsstruktur (NI), begreppssystemet Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Senast uppdaterad:
Publicerad: