Omvårdnadsterminologi i Snomed CT

International Classification of Nursing Practice (ICNP) är en internationell omvårdnadsterminologi. Den omfattar kodade begrepp för omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsresultat.

ICNP ägs av International Council of Nurses (ICN). Sedan augusti 2020 finns ett avtal mellan SNOMED International och ICN som innebär att ICNP numera ingår i Snomed CT. ICN behåller ägarskapet och fattar beslut om ICNP:s innehåll. SNOMED International förvaltar, producerar och distribuerar ICNP på uppdrag av ICN.

Akuell release av ICNP i Snomed CT finns i distributionsportalen för Snomed CT

Översättning av ICNP i Snomed CT

Socialstyrelsen och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans tagit fram en översättning av ICNP i den svenska Snomed CT-utgåvan. Socialstyrelsen stödjer förvaltning, produktion och distribution av översättningen.

Användning av ICNP i Snomed CT ska bidra till att stödja och skapa förutsättningar för utveckling av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

ICNP i Snomed CT syftar till att stödja omvårdnaden i följande arbete:

  • att möjliggöra dokumentation av omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsresultat och omvårdnadsåtgärder på ett strukturerat, enhetligt och entydigt sätt med en gemensam terminologi
  • att dokumenterad information om omvårdnad ska kunna användas av olika professioner
  • att ge möjlighet till ett systematiskt och strukturerat sätt att återanvända information om omvårdnad.

Översättningen av ICNP i Snomed CT levereras som del av den svenska Snomed CT-utgåvan från och med november 2021.

Se release notes för mer detaljerad information om ICNP i Snomed CT

Frågor och förslag till översättning av ICNP i Snomed CT

Om du har en fråga eller förslag avseende översättning av ICNP i Snomed CT kan du skicka in dem via vårt frågeformulär.

Frågeformulär för frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller förslag avseende ICNP och dess innehåll som inte rör den svenska översättningen kan du mejla till kontakt@icnp.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: