Intygsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för några intyg som ingår i HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården. Specifikationen stödjer utvecklingen av digitala intyg och kan användas som underlag för att strukturera och entydig beskriva journalinformation.

Syftet med specifikationen är att möjliggöra en elektronisk hantering där information från grunddokumentationen i patientjournalen i så stor utsträckning som möjligt kan återanvändas i intygen. Det minskar administration i form av dubbeldokumentation och i förlängningen innebär det ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Specifikation för intyg 2020

Specifikationen är en tillämpning av den nationella informationsstrukturen (NI), den svenska versionen av begreppssystemet Snomed CT samt hälsorelaterade klassifikationer ICD-10-SE och ICF.

Specifikationen omfattar följande intyg:

  • läkarintyg i ärenden om anordnande av godmanskap
  • läkarintyg i ärenden om anordnande av förvaltarskap
  • vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård
  • vårdintyg för konvertering till psykiatrisk tvångsvård
  • vårdintyg för rättspsykiatrisk vård.
Informationsspecifikation
Informationsspecifikation för intyg 2020Artikelnummer: 2020-4-6711|Publicerad: 2020-04-06
Tillhörande dokument och bilagor

Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Publicerad: