Uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation är information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Denna information finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt.

Uppdaterad specifikation för uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Specifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av uppmärksamhetsinformation. Informationen är strukturerad utifrån nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder, och är uttryckt med enhetliga termer och tillhörande koder från den svenska versionen av Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE. Den ska kunna implementeras i system och verksamheter där dessa informationsmängder kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Den aktuella versionen 5.0 publicerades 1 december 2021. I förvaltningen av specifikationen kommer en översyn att ske årligen. Den 31 januari är sista dagen att skicka in ändringsförslag till nästa version. Uppdaterad specifikation publiceras den 1 december varje år. När specifikationen implementerats och använts ett tag så bör översynen kunna ske med längre tidsintervaller.

Regeringsuppdrag

Den 15 december 2021 slutrapporterades uppdraget Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har genomfört en årlig översyn och uppdaterat informationsspecifikationen till version 5.0. I detta arbete har vi samarbetat med Inera kring en generisk informationsmodell som följer Socialstyrelsens informationsspecifikation. Vi har också genomfört en översyn av befintlig definition av uppmärksamhetsinformation och relaterade begrepp i Socialstyrelsens termbank. I samverkan med Läkemedelsverket har Socialstyrelsen även påbörjat ett utredningsarbete om detaljerad kodning av läkemedelsöverkänslighet kopplat till uppmärksamhetsinformation.

Slutrapport 2020
Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvårdenArtikelnummer: 2020-12-7121|Publicerad: 2020-12-14
Slutrapport 2019

Har du frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar?

Skicka in frågor och förslag

Senast uppdaterad:
Publicerad: