Uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation är information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Denna information finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt.

Uppdaterad specifikation för uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Informationen är strukturerad utifrån nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder, och är uttryckt med enhetliga termer och tillhörande koder från den svenska versionen av Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE samt ATC. Specifikationen möjliggör och stödjer en enhetlig hantering av uppmärksamhetsinformation i vårdinformationssystem och nationella tjänster såsom nationell patientöversikt (NPÖ). Denna informationsspecifikation beskriver den uppmärksamhetsinformation som är nationellt överenskommen. Om vårdgivare önskar göra lokala eller regionala utökningar får den möjligheten hanteras lokalt eller regionalt.

I förvaltningen av specifikationen kommer en översyn att ske årligen. Ändringsförslagen sammanställs och skickas in från regionens representant i Referensgruppen för uppmärksamhetsinformation. Ändringsförslag kan även komma in från regionernas nationella kunskapsstyrning (Nationell Samverkansgrupp (NSG) och Nationellt programområde (NPO)).

Den 31 januari är sista dagen för regionernas representanter i referensgruppen och regionernas nationella kunskapsstyrning att skicka in ändringsförslag till nästa version. Ändringsförslagen beslutas i samråd med referensgruppen och besluten remitteras till NSG patientsäkerhet och NSG strukturerad vårdinformation. Uppdaterad specifikation publiceras vanligen den 1 december varje år.

2024 publicerades en extra release 29 april med beslutade ändringar från juni 2022 till 2023. Nästa release planeras i december 2024.

En uppdaterad kodverkslista har tagits fram och kodändringarna listas i fliken ändringar. Uppdateringar har även genomförts i informationsspecifikationen.

Aktuell Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Regeringsuppdrag

Den 15 december 2022 slutrapporterades uppdraget Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har genomfört en årlig översyn och uppdaterat informationsspecifikationen till version 5.1. Fokus har varit på att beskriva hur uppmärksamhetsinformationen ska kunna dokumenteras som en del av den löpande grunddokumentationen i vårdprocessen. I uppdraget har vi även arbetat tillsammans med Inera AB för att säkerställa att uppmärksamhetsinformation ska kunna visas upp som en del av den Nationella Patientöversikten samt implementeras i regionernas vårdinformationssystem.

Arbetet kring kodning av läkemedelsöversikt har drivits i samband med Läkemedelsverket som är den myndighet som ansvarar för att hantera produktregistret över läkemedel samt deras ingående substanser.

Slutrapport 2020
Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvårdenArtikelnummer: 2020-12-7121|Publicerad: 2020-12-14
Slutrapport 2019

Har du frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar?

Skicka in frågor och förslag

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: