Kodverk för sökorsak

Socialstyrelsen har utvecklat ett nationellt kodverk för att strukturerat dokumentera orsaken till att en patient söker vård. Syftet är att kunna följa och jämföra patientens väg genom hälso- och sjukvården, från patientens vårdbegäran till diagnos och behandling.

Kodverket underlättar ett systematiskt och standardiserat sätt att dokumentera orsaken till patientens vårdbegäran. Genom att basera kodverket på Snomed CT ges möjlighet att följa upp informationen ur olika perspektiv, som exempelvis anatomisk lokalisation eller typ av problem.

Socialstyrelsen har haft som ambition att hålla kodverket med sökorsaker relativt kort genom att använda övergripande kategorier. Detta för att underlätta införandet tekniskt och praktiskt då flera system idag har svårt att hantera omfattande urval.

I arbetet har vi utgått från 1177 Vårdguidens lista för sökorsaker som vi sedan kompletterat med andra källor såsom information från regionerna.

Sökorsakskodverket levereras som del av den svenska Snomed CT-utgåvan från och med november 2020. Till kodverket finns en tillhörande uppsättning allmänspråkliga synonymer.

Aktuell release av Snomed CT finns i distributionsportalen för Snomed CT

Ladda ner

Klassifikation av sökorsaker

Socialstyrelsen tillhandahåller även en klassifikation av sökorsaker. Se mer information

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: