Frågeformulär

Här kan du skicka in frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

När du skickar in en fråga till oss via frågeformuläret nedan kommer Socialstyrelsen att behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna besvara din fråga. På sidan Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur och varför Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Offentlighetsprincipen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.


Senast uppdaterad:
Publicerad: