Brottsoffer och deras närstående

Den som har utsatts för ett allvarligt brott befinner sig i en utsatt situation och behöver rätt stöd för att få möjlighet att återhämta sig. Socialtjänstens arbete med brottsoffer ska bygga på respekt för individen och en individuell bedömning av behov.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att de som har utsatts för brott och deras närstående får stöd och hjälp.

Bedömning av brottsoffers behov – vägledning

Socialstyrelsen har givit ut ett kunskapsstöd för dig som bedömer behovet av insatser till personer som har utsatts för brott, eller till anhöriga till någon som har blivit utsatt. Vägledningen går igenom socialnämndens ansvar. Det inspirerar också till fortsatt utveckling av arbetet med brottsoffer och deras närstående.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar 

Socialstyrelsen ska genomföra utredningar av vissa fall när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlat av en närstående eller har dödats eller när en vuxen person har dödats av en närstående, så kallade skade- och dödsfallsutredningar.

 Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

Föreskrifter och allmänna råd
Meddelandeblad
Senast uppdaterad:
Publicerad: