Brottsoffer och deras närstående

Den som har utsatts för ett allvarligt brott befinner sig i en utsatt situation och behöver rätt stöd för att få möjlighet att återhämta sig. Socialtjänstens arbete med brottsoffer ska bygga på respekt för individen och en individuell bedömning av behov.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att de som har utsatts för brott och deras närstående får stöd och hjälp.

Bedömning av brottsoffers behov – vägledning

Socialstyrelsen har givit ut ett kunskapsstöd för dig som bedömer behovet av insatser till personer som har utsatts för brott, eller till anhöriga till någon som har blivit utsatt. Vägledningen går igenom socialnämndens ansvar. Det inspirerar också till fortsatt utveckling av arbetet med brottsoffer och deras närstående.

Dödsfallsutredningar när barn och vuxna avlider till följd av brott

När ett barn har avlidit till följd av ett brott eller när en vuxen person har avlidit till följd av brott av en närstående, ska Socialstyrelsen utreda ärendet. Kommunen och andra myndigheter har skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen i dessa ärenden.

 Läs mer om dödsfallsutredningar

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: