Sexuell exploatering, prostitution och människohandel

Köp av sexuella tjänster är ett brott i Sverige. Köparen begår brottet, inte den som får ersättning. De flesta kontakter sker på internet. Personer i prostitution kan vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Utbildningspaket om sex mot ersättning och sexuell exploatering 

Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket om sex mot ersättning och sexuell exploatering för dig som är yrkesverksam.

Du får viktig kunskap, bland annat om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. Du får verktyg att identifiera, samtala med och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel är ett allvarligt brott som kränker de utsattas mänskliga rättigheter. Handel med människor förekommer över hela världen och sker ofta över landsgränser, men även inom ett land. Människohandel omsätter stora belopp, samtidigt som få personer åtalas och döms för brottet.

Personer som utsätts för människohandel kan exploateras på olika sätt. Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel i såväl Sverige som Europa. Det vanligaste är att kvinnor och flickor utsätts. Exploateringen är ofta kopplad till prostitution, men det kan också röra sig om till exempel tvångsäktenskap.

Socialtjänsten kan ansöka om uppehållstillstånd för betänketid

Om socialtjänsten misstänker att en person har blivit utsatt för människohandel eller människoexploatering och personen saknar uppehållstillstånd, kan socialtjänsten ansöka om uppehållstillstånd för betänketid.

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad till socialtjänsten som beskriver socialnämndens möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid, samt regelverket kring uppehållstillstånd för att delta i en rättsprocess.

Meddelandeblad: Ansöka om uppehållstillstånd för betänketid vid misstänkt människohandel

Vägledning om barn i internationell människohandel och exploatering

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Även medföljande barn till personer som har drabbats eller barn till förövare kan vara i behov av socialtjänstens skydd och stöd. Socialstyrelsen har tagit fram denna vägledning med syfte att ge stöd till socialtjänsten i det arbetet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: