Informationsmaterial om överdosrisker med opioider

Opioider är droger och substanser som heroin, metadon och tramadol. Socialstyrelsens informationsmaterial om överdosrisker är tänkt att ge personer som brukar opioider mer kunskap om riskfyllda situationer och större möjlighet att undvika dem.

Fler letar efter information om

Det material om överdosrisker som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten finns i två delar

  • ett samtalsstöd till dig som i arbetet möter personer som brukar opioider
  • en informationsfolder som kan delas ut till brukare och närstående.

Materialet beskriver fyra situationer där risken för opioidöverdos är särskilt stor, och förklarar vad det beror på.

Samtalsstöd om överdosrisker 

Samtalsstödet kan användas vid alla typer av samtal med personer som brukar opioider och där det finns anledning att ta upp överdosrisker. Det kan till exempel vara inom socialtjänsten, i hälso- och sjukvården eller i Kriminalvårdens och Statens Institutionsstyrelses verksamheter. Samtalsstödet kan också användas i intresse- och brukarorganisationers utbildningsverksamhet.

Samtalsstödet om överdosrisker innehåller förslag till färdiga formuleringar och förklaringar riktade direkt till brukaren, men du kan själv välja hur du vill arbeta med det utifrån dina förutsättningar och individens behov. Till exempel kan du visa hela eller delar av samtalsstödet för den du pratar med, eller bara använda det som ett talarmanus.

Folder om överdosrisker till brukare

Informationsfoldern Du kan minska din risk för överdos och rädda liv har samma innehåll som samtalsstödet, och kan till exempel lämnas till brukare eller närstående efter samtalet som minnesstöd.

Åtgärdsplan

Senast uppdaterad:
Publicerad: