Utlämning från annan stat för rättspsykiatrisk vård

Här hittar du information om utlämning från annan stat för rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsen ansvarar för att begära en person som är överlämnad till rättspsykiatrisk vård utlämnad från en annan stat, när personen inte kan överlämnas med stöd av bestämmelserna om europeisk eller nordisk arresteringsorder. Detta framgår av 3 § i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige.

Senast uppdaterad:
Publicerad: