Anmäl dig till donationsregistret

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.

Donationsregistret

Anmäl dig till donationsregistret

Här kan du anmäla dig till donationsregistret. Du kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan. Det är din senaste anmälan till donationsregistret som gäller. Du som är vårdnadshavare kan anmäla ditt barn utan bank-id.

För att anmäla dig i donationsregistret behöver du vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Har du till exempel ett samordningsnummer kan du inte anmäla dig.

Det finns många som har ett donationskort. Donationsregistret är digitalt och om det skulle bli aktuellt med donation tittar vårdpersonalen alltid i registret. Därför är det bra om du anmäler dig till registret oavsett om du har ett kort eller inte. Donationskorten gäller fortfarande, även om de inte längre finns att beställa.

Berätta även för dina närstående om din inställning.

Detta tar du ställning till

Du tar ställning till om du vill säga ja eller nej till att donera dina organ och vävnader eller annat medicinskt ändamål efter döden. Du kan också göra undantag om det är något organ eller någon vävnad du inte vill donera.

Läs även om bestämmelser som trädde i kraft 1 juli 2022 och vad det innebär att säga ja till donation. Här hittar du frågor och svar om utredning av donationsviljan.

Läs mer om organ- och vävnadsdonation.

Anmäla barn

Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Byte av namn eller adress

Om du har bytt namn eller adress behöver du inte själv lämna dina nya uppgifter till donationsregistret. Registret uppdateras automatiskt två gånger per år mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

Sekretess

Alla uppgifter som finns i donationsregistret är sekretessbelagda. Det betyder att de som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt och reglerna kring vem som får tillgång till registret är restriktiva. Socialstyrelsen kan därför inte lämna ut information om din anmälan i donationsregistret per telefon eller mejl. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i donationsregistret genom att logga in med bank-id.

Fakta om donationsregistret

  • År 2021 var knappt 1,8 miljoner anmälda till registret och det blir fler varje dag.
  • Av dessa 1,8 miljoner är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Under 2021 har antalet positiva ökat med drygt 40 000.
  • År 2021 var den äldsta organdonatorn 87 år.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag och onsdag 10.00–11.30
Torsdag 13.00–15.00
Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

 

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: