Anmäl dig till donationsregistret

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.

Donationsregistret

Anmäl dig till donationsregistret

Här kan du anmäla dig till donationsregistret. Du kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan. Det är din senaste anmälan till donationsregistret som gäller. Du som är vårdnadshavare kan anmäla ditt barn utan bank-id.

Det finns många som har ett donationskort för att visa sin inställning till donation. Men för att vara helt säker på att din vilja kommer till vårdens kännedom ska du även anmäla dig till registret. Berätta även för dina närstående vad din vilja är.

Anmäla barn

Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Byte av namn eller adress

Om du har bytt namn eller adress behöver du inte själv lämna dina nya uppgifter till donationsregistret. Registret uppdateras automatiskt två gånger per år mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

Sekretess

Alla uppgifter som finns i donationsregistret är sekretessbelagda. Det betyder att de som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt och reglerna kring vem som får tillgång till registret är restriktiva. Socialstyrelsen kan därför inte lämna ut information om din anmälan i donationsregistret per telefon eller mejl. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i donationsregistret genom att logga in med bank-id.

Fakta om donationsregistret

  • År 2021 var knappt 1,8 miljoner anmälda till registret och det blir fler varje dag.
  • Av dessa 1,8 miljoner är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Under 2021 har antalet positiva ökat med drygt 40 000.
  • År 2021 var den äldsta organdonatorn 87 år.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag och onsdag 10.00–11.30
Torsdag 13.00–15.00
Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

 

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: