Administrativa kodverk och andra kodverk i hälso- och sjukvård och socialtjänst

För en säker informationshantering och god statistisk jämförbarhet är det viktigt att det finns enhetliga kodverk och att de används.

För närvarande försöker man genom flera utvecklingsprojekt få till stånd en nationell enighet om att utveckla centrala kodverk, med tillhörande regelverk, för att registrera information.

Utöver klassifikationer för exempelvis diagnoskoder, vårdåtgärder och funktionstillstånd, finns en mängd andra större eller mindre kodverk som används för dokumentation inom ett verksamhetsområde eller av en profession, ofta kopplat till administrativ hantering av information som ska förmedlas och användas för olika ändamål, exempelvis statistik eller uppföljning.

Vissa kodverk innehåller information om ytterligare andra kodverk. Denna så kallade metainformation behövs för att ett datasystem ska kunna identifiera och klassificera olika typer av informationsmängder som registreras i sjukvården eller socialtjänsten.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: