Registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Registret ger underlag för den officiella statistiken om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i Sverige. Registrets data används också för forskning.

Det här innehåller registret

Registret innehåller uppgifter om alla personer som fått sådan hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen. Registret omfattar omkring 400 000 personer per år.

Fram till och med 2018 innehåller registret enbart uppgifter om personer som fått någon insats inom den kommunala hälso- och sjukvården, uppdelat per kalendermånad. Från och med 2019 kompletteras registret med uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna ska vara klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Dessutom lämnar kommunerna uppgift om vilket datum åtgärden utfördes samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden. Från och med 2019 lämnas alla uppgifter till registret månadsvis.

Rättslig reglering av registret

Registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården är ett hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. I lagen och förordningen regleras bl.a. vilka uppgifter som får finnas i registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård, liksom skyldigheten för kommuner att lämna uppgifter till registret. Av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården framgår närmare hur kommunernas uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så lämnar du uppgifter till registret

Uppgifterna lämnar du i vår rapporteringsportal, Filip.

Så tar du del av statistik från registret

Om du är intresserad av uppgifter från registret, se Beställa data och statistik.
På sidan för statistik om insatser inom kommunal hälso- och sjukvård kan du bland annat läsa:

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Ladda ner

Mer information

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: