Koder för att förskriva läkemedel och hjälpmedel

För att kunna förskriva läkemedel och hjälpmedel behövs olika koder såsom förskrivarkod, arbetsplatskod och hjälpmedelskod.

Förskrivarkod

Den som ska skriva ett recept behöver en förskrivarkod. Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

Läkare utan legitimation använder en gruppförskrivarkod som finns hos den region som vårdgivaren tillhör.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs också en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden finns hos den region som vårdgivaren tillhör.

Även läkare, sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare som bedriver enskild verksamhet behöver en arbetsplatskod för att kunna skriva recept inom ramen för högkostnadsskyddet. Det är regionen som beslutar om arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom regionens område. Om regionen finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod ska ärendet överlämnas av regionen till Socialstyrelsen för prövning.

Hjälpmedelskod

För att förskriva olika hjälpmedel, till exempel förbrukningsartiklar och medicintekniska produkter, behövs en hjälpmedelskod. Hjälpmedelskoden finns hos den region som vårdgivaren tillhör.

Senast uppdaterad:
Publicerad: