Object Identifier (OID) för Socialstyrelsens klassifikationer och terminologier

Object Identifier (OID) är avsedd som en standard för identifiering av objekt. Systemet har egenskaper som gör det möjligt att identifiera vem som ansvarar för och förvaltar exempelvis ett kodverk eller en terminologi som används i informationssystem.

Socialstyrelsens OID-serie används för att identifiera klassifikationer och terminologier som myndigheten förvaltar för nationellt bruk.

Vad är OID?

OID-nummer utgör en form av metainformation (information om information) som kan användas för att identifiera (och verifiera) vilken version av till exempel en terminologi eller ett kodverk som används i ett specifikt informationssystem.

OID definierades ursprungligen i samband med standarder för datautbyte och har fått ökad aktualitet genom utveckling av e-tjänster, kryptering och  elektroniska signaturer.

OID-serien är uppbyggd som ett träd med grenar där varje förgrening tillför ett nummer. När en organisation har tilldelats en gren bestämmer organisationen själv vilka grenar som ska finnas på den och hur de ska användas. Varje gren identifieras genom en sekvens av nummer från roten. Numren skils åt med punkt. Svenska OID:ar börjar alltid med 1.2.752.

Ansvar

SIS (Swedish Standards Institute) har ansvaret för att dela ut OID-grenar i Sverige. Det finns ett centralt register över organisationer och registrerade OID:ar (OID Respository). Den viktigaste funktionen hos registret är att identifiera förvaltande organisationer med kontaktuppgifter. Varje organisation administrerar dock sina egna serier.

OID-gren

En OID-gren med identiteten 1.2.752.116.1 innebär följande:

1. är närmast roten och anger att den erhållits via ISO.
2. anger att den erhållits av en medlemsorganisation inom ISO.
752. anger att den erhållits via SIS.
116. identifierar den organisation som vill använda OID-grenen (i det här fallet Socialstyrelsen).
1. är ett nummer som organisationen själv råder över

Socialstyrelsens bas-OID är 1.2.752.116.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: