Fråga om klassifikationer och koder

Här kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag angående ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI, SOSNYK och DRG.

Innan du ställer din fråga

De flesta regioner har klassificeringskoordinatorer eller samordnare dit du som arbetar inom vården (exkl. kommunal hälso- och sjukvård) i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

Läs mer om ICD-11.

För frågor och information om vad som ska registreras och inrapporteras hänvisas till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Om du behöver bifoga en fil till frågan

Ställ din fråga i frågeformuläret nedan. Filen skickar du sedan separat via e-post:

Om ditt ärende rör DRG, så skickar du filen till DRG@socialstyrelsen.se.

Om ditt ärende rör ICD, KVÅ, ICF eller KSI, så skickar du filen till klassif@socialstyrelsen.se.

Ange samma rubrik som du skrev i frågan i fältet för "Ämne" när du bifogar en fil.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

När du skickar in en fråga till oss via frågeformuläret nedan kommer Socialstyrelsen att behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna besvara din fråga. På Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur och varför Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Ställ din fråga om klassifikationer och koder

Välj yrke
Välj verksamhet

Arbetsplats

Om du är personal inom vård och omsorg, ange även arbetsplats m.m. nedan.


Senast uppdaterad:
Publicerad: