Koder för sjukhus och kliniker i patientregistret

Socialstyrelsen har sammanställt de koder som används i patientregistret för sjukhus och kliniker. I sammanställningen har lokala klinikkoder översatts till registergemensamma koder, medicinska verksamhetsområden (MVO) med kod och förklarande text.

I förteckningen framgår även de medicinska specialiteter som anger klinikens huvudsakliga verksamhet (1997–2002). Efter 2002 anges även antal vårdtillfällen i slutenvård och antal besök i öppenvård i anslutning till respektive klinik/MVO/sjukhuskod.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: