Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Underlag går ut på remiss

Flera områden av infrastrukturell karaktär, som pausades under 2020, går nu ut på remiss, exempelvis högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar och interregionala intensivvårdstransporter. Även för områden inom ögon, polio och mage och tarm efterfrågas synpunkter. Remissperioden varar fram till och med 1 april 2022.

Sedan tidigare finns ett tiotal områden som genomlysts under 2021 ute på remiss, vars remissperiod varar till och med 20 januari 2022.

Här kan du ta del av remissunderlagen

Beslut i nämnden

Den 15 december beslutade nämnden för nationell högspecialiserad vård om fyra nya tillståndsområden. 

Här hittar du besluten

Nominering av sakkunniga

Nu efterfrågar vi nomineringar av sakkunniga inom flera nya områden. Urvalet av områden kommer från den bearbetade bruttolistan som har tagits fram i dialog med de nationella programområdena. Sista datum för nomineringar är 14 februari 2022.

Här hittar du Bruttolistan 2021

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: