Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård är utsedd av regeringen och består av politiker från sjukvårdsregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

När Socialstyrelsen tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är då nämndens uppgift att besluta om vem som får tillstånd att bedriva denna vård och vilka villkor som ska gälla.

Nämndens sammansättning

Sammansättningen gäller 1 augusti 2019 – 31 juli 2023.

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. 
Ersättare: Pär Ödman, chefsjurist, Socialstyrelsen

Ledamöter från sjukvårdsregionerna

Södra sjukvårdsregionen

Ledamot: Gilbert Tribo (L)
Ersättare: Ingrid Lennerwald (S)

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamot: Kaisa Karro (S)
Ersättare: Christer Jonsson (C)

Västra sjukvårdsregionen

Ledamot: Lars Holmin (M)
Ersättare: Carina Örgård (V)

Stockholm och Gotlands sjukvårdsregion

Ledamot: Désirée Pethrus (KD)
Ersättare: Talla Alkurdi (S)

Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro

Ledamot: Andreas Svahn (S)
Ersättare: Emelie Orring (M)

Norra sjukvårdsregionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S)
Ersättare: Niklas Sandström (M)

Senast uppdaterad:
Publicerad: