Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen definierar vad som är nationell högspecialiserad vård. Nämnden beslutar sedan om vilka vårdenheter som ska få bedriva vården och vilka villkor som måste uppfyllas.

När Socialstyrelsen har tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan landstingen/regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är sedan nämndens uppgift att besluta om tillstånd och villkor för tillståndet.

Den nya nämnden är utsedd av regeringen och består av politiker från sjukvårdsregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande. Arbetet med att ta fram arbetssätt och processer för den nya nämnden pågår.

Nämnden för nationell högspecialiserad vårds sammansättning

Sammansättningen gäller 1 juli 2018 – 31 juli 2019.

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. 
Ersättare: Lennart Christiansson, medicinalråd, Socialstyrelsen

Ledamöter från sjukvårdsregionerna

Södra sjukvårdsregionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne 
Ersättare: Stefan Lamme (M), Region Skåne

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamot: Kaisa Karro (S), Region Östergötland 
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västra sjukvårdsregionen

Ledamot: Jonas Andersson (Fp), Västra Götalandsregionen 
Ersättare: Elise Pilhem Norberg (V), Västra Götalandsregionen  

Stockholm och Gotlands sjukvårdsregion

Ledamot: Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting 
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala och Örebro sjukvårdsregion

Ledamot: Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län 
Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD), Landstinget i Värmland

Norra sjukvårdsregionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting 
Ersättare: Niklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Senast uppdaterad: