Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård är utsedd av regeringen och består av politiker från samverkansregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

Fler letar efter information om

När Socialstyrelsen tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är då nämndens uppgift att besluta om vem som får tillstånd att bedriva denna vård och vilka villkor som ska gälla.

Nämndens sammansättning

Sammansättningen gäller 1 augusti 2019 – 31 juli 2023.

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. 
Ersättare: Pär Ödman, chefsjurist, Socialstyrelsen

Ledamöter från samverkansregionerna

Samverkansregion Göteborg

Ledamot: Lars Holmin (M)
Ersättare: Carina Örgård (V)

Samverkansregion Linköping

Ledamot: Kaisa Karro (S)
Ersättare: Christer Jonsson (C)

Samverkansregion Lund/Malmö

Ledamot: Gilbert Tribo (L)
Ersättare: Ingrid Lennerwald (S)

Samverkansregion Stockholm

Ledamot: Désirée Pethrus (KD)
Ersättare: Talla Alkurdi (S)

Samverkansregion Umeå

Ledamot: Harriet Hedlund (S)
Ersättare: Niklas Sandström (M)

Samverkansregion Uppsala/Örebro

Ledamot: Andreas Svahn (S)
Ersättare: Emelie Orring (M)

Senast uppdaterad:
Publicerad: