Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård är utsedd av regeringen och består av politiker från samverkansregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

Fler letar efter information om

När Socialstyrelsen tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är då nämndens uppgift att besluta om vem som får tillstånd att bedriva denna vård och vilka villkor som ska gälla.

Nämndens sammansättning

Sammansättningen gäller fr.o.m. den 1 augusti 2023 t.o.m. den 31 juli 2027.

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. 
Ersättare: Pär Ödman, chefsjurist, Socialstyrelsen

Ledamöter från samverkansregionerna

Samverkansregion Göteborg

Ledamot: Janette Olsson, regionpolitiker
Ersättare: Gustaf Josefson, regionråd

Samverkansregion Linköping

Ledamot: Marie Morell, regionråd
Ersättare: Jessica Eek, regionpolitiker

Samverkansregion Lund/Malmö

Ledamot: Gilbert Tribo, regionråd
Ersättare: Ingrid Lennerwald, f.d. regionråd

Samverkansregion Stockholm

Ledamot: Talla Alkurdi, regionråd
Ersättare: Axel Conradi, regionråd

Samverkansregion Umeå

Ledamot: Anna-Lena Danielsson, regionråd
Ersättare: Niklas Sandström, regionråd

Samverkansregion Uppsala/Örebro

Ledamot: Emelie Orring, regionråd
Ersättare: Anna Gunnarsson, regionpolitiker

Senast uppdaterad:
Publicerad: