Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård är utsedd av regeringen och består av politiker från sjukvårdsregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

När Socialstyrelsen tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är då nämndens uppgift att besluta om vem som får tillstånd att bedriva denna vård och vilka villkor som ska gälla.

Nämndens sammansättning

Sammansättningen gäller 1 augusti 2019 – 31 juli 2023.

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. 
Ersättare: Pär Ödman, chefsjurist, Socialstyrelsen

Ledamöter från sjukvårdsregionerna

Södra sjukvårdsregionen

Ledamot: Gilbert Tribo (L) Region Skåne 
Ersättare: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamot: Kaisa Karro (S), Region Östergötland 
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västra sjukvårdsregionen

Ledamot: Vakant
Ersättare: Carina Örgård (V), Västra Götalandsregionen

Stockholm och Gotlands sjukvårdsregion

Ledamot: Ella Bohlin (KD), Region Stockholm  
Ersättare: Talla Alkurdi (S), Region Stockholm

Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamot: Andreas Svahn (S), Region Örebro  
Ersättare: Stefan Olsson (M), Region Uppsala

Norra sjukvårdsregionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten  
Ersättare: Niklas Sandström (M), Region Västerbotten

Senast uppdaterad:
Publicerad: