Steg 4: Socialstyrelsens beslut

Här hittar du information om Socialstyrelsens nyligen fattade beslut om nationell högspecialiserade vård.

Du kan läsa mer om beredningsgruppen och beslutsprocessen under startsidan för nationell högspecialiserad vård. Du hittar alla tidigare beslutade områden i översikten. Pågående utlysningar hittar du under Pågående arbete Steg 5: Ansökan om tillstånd.

Socialstyrelsens beslut

Den 9 januari beslutade Socialstyrelsen att följande områden ska utgöra nationell högspecialiserad vård:

Den 19 december beslutade Socialstyrelsen att följande områden ska utgöra nationell högspecialiserad vård:

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: