Steg 4: Socialstyrelsens beslut

Här hittar du information om Socialstyrelsens beslut.

Du hittar alla tidigare beslutade områden i översikten. Läs mer om beredningsgruppen och beslutsprocessen.

Socialstyrelsens beslut

Den 11 oktober beslutade Socialstyrelsen att följande område ska utgöra nationell högspecialiserad vård:

Du hittar alla tidigare beslutade områden i översikten.

Här hittar du alla pågående utlysningar.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: