Informationsmaterial om naloxon

Läkemedlet naloxon häver överdoser av opioider som heroin eller metadon. Socialstyrelsens informationsmaterial om naloxon är tänkt att ge information till personer i riskzonen för överdos.

Fler letar efter information om

Det naloxonmaterial som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten finns i fem delar:

  • ett samtalsstöd till dig som förskriver och informerar om naloxon
  • en informationsbroschyr att ge till brukare eller närstående efter förskrivningen
  • en slitstark fickfolder att ge till brukare efter förskrivningen
  • en affisch med instruktioner för att ge naloxon vid opioidöverdos
  • en affisch med typiska tecken på opioidöverdos.

Materialet innehåller viktiga fakta om naloxon och instruktioner steg för steg.

Rekommendation om naloxon i nationella riktlinjer 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns en rekommendation om naloxon. Rekommendationen säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos, och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.

Samtalsstöd vid naloxonförskrivning och utbildning

Förskrivning av naloxon ska kombineras med en utbildningsinsats som förklarar hur läkemedlet fungerar och hur det ska användas.

Samtalsstödet om naloxon innehåller förslag till färdiga formuleringar och förklaringar som riktar sig direkt till personen du pratar med, men du kan själv välja hur du vill arbeta med samtalsstödet utifrån dina förutsättningar och individens behov.

Broschyr om naloxon till brukare och närstående

Informationsbroschyren Lär dig rädda liv med naloxon är i A5-format, har samma innehåll som samtalsstödet och kan till exempel lämnas till brukare eller närstående som minnesstöd efter förskrivningen.

Fickfolder om naloxon till brukare

Fickfoldern Rädda liv med naloxon innehåller bara de allra viktigaste livräddande stegen i text och bild, är tryckt på ett särskilt tåligt papper och är liten nog att rymmas tillsammans med naloxonförpackningen i fickan.

Affisch Gör så här vid opioidöverdos

Affischen Gör så här vid opioidöverdos visar i sex korta steg med text och bild hur man hanterar en opioidöverdos med hjälp av naloxon. Affischen är i formatet A4, men du kan välja att skriva ut den som A3.

Affisch Känn igen en opioidöverdos

Affischen Känn igen en opioidöverdos visar fyra typiska symtom på opioidöverdos i både text och bild. Affischen är i formatet A4, men du kan välja att skriva ut den som A3.

Föreskriftsändringar för bredare tillgång till naloxon

För att öka tillgängligheten till naloxon har Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gjort vissa ändringar i sina föreskrifter.

  • Förskrivare får lämna ut naloxon direkt till patienter, i stället för att läkemedlet förskrivs på recept och hämtas ut på apotek.
  • Sjuksköterskor får förskriva naloxon under vissa förutsättningar.
  • Icke legitimerad personal i ambulans och inom räddningstjänst får administrera naloxon vid opioidöverdos.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: