Naloxon kan häva överdoser av opioider

Varje år dör flera hundra personer i överdoser av heroin, metadon och andra opioider. Fler behöver därför få kunskap om och tillgång till läkemedlet naloxon som kan häva opioidöverdoser. Här finns informationsmaterial om naloxon för yrkesverksamma, för användare av opioider och deras närstående.

Ett av målen i den nationella ANDTS-strategin är att färre personer ska dö av narkotika. I Sverige har nästan alla som dör i en överdos tagit opioider. Exempel på opioider är heroin, metadon, fentanyl, buprenorfin och smärtstillande mediciner som tramadol och oxikodon. 

Opioider försämrar andningen. Att blanda opioiderna med till exempel lugnande mediciner, sömnmedel eller alkohol kan försämra andningen ännu mer. Man kan också helt sluta att andas.

Användningen av naloxon behöver öka

En opioidöverdos kan hävas med läkemedlet naloxon. Därför behöver naloxon finnas lätt tillgängligt för dem som riskerar överdos av opioider – i praktiken hos användarna själva. Naloxon finns som nässprej, vilket gör det enkelt att använda. De som finns i omgivningen behöver känna till hur de ska göra för att ge läkemedlet, eftersom den som har tagit en överdos inte kan göra det själv. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja arbetet med att fler ska få tillgång till naloxon. Det handlar både om att öka förskrivningen och om att öka kunskapen inom till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården samt anhörig- och patientorganisationer.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer som riskerar överdoser av opioider, och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.

I de flesta regioner finns så kallade naloxonprogram, som just kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning. 

Även sjuksköterskor får skriva ut naloxon

Både läkare och sjuksköterskor kan förskriva naloxon till användare av opioider. Sjuksköterskor får förskriva läkemedlet under förutsättning att de har den kompetens som krävs. Sjuksköterskans verksamhetschef ansvarar för bedömningen av kompetensen. 

Informationsblad
Sjuksköterskor får förskriva naloxonArtikelnummer: 2023-6-8623|Publicerad: 2023-06-15

Alla kan informera om naloxon 

I dagsläget är naloxon nässprej endast tillgängligt via hälso- och sjukvårdens verksamheter. När läkare och sjuksköterskor förskriver och delar ut naloxon ska de även informera om läkemedlet. Men alla som träffar personer som använder opioider eller deras närstående kan sprida information och kunskap, till exempel handläggare inom socialtjänsten.

Diskussions- och stödmaterial om naloxon 

För att sprida kunskap om naloxon har vi tagit fram ett diskussions- och stödmaterial till dig som möter personer som riskerar att överdosera opioider eller riskerar att se någon annan överdosera med opioider. Materialet kan användas som stöd när ni arbetar med frågan i er verksamhet eller som stöd när du håller samtal om naloxon. 

Diskussions- och stödmaterial
Rädda liv med naloxon – Diskussions- och stödmaterial om naloxonArtikelnummer: 2023-6-8626|Publicerad: 2023-06-15

Affisch om att häva en opioidöverdos 

Affischen Rädda liv med naloxon kan användas i alla verksamheter. Den visar i text och bild fyra typiska tecken på opioidöverdos och hur man hanterar en opioidöverdos i sex korta steg med hjälp av naloxon. Tanken är att du sätter upp affischen i till exempel väntrum. Affischen är i formatet A4, men du kan välja att skriva ut den som A3.

Affisch
Rädda liv med naloxon – Affisch om att häva en opioidöverdosArtikelnummer: 2023-6-8622|Publicerad: 2023-06-15

Broschyr om naloxon till användare av opioider och deras närstående 

Broschyren Rädda liv med naloxon vänder sig till användare av opioider och deras närstående. Den innehåller information om hur man känner igen en opioidöverdos, och hur naloxon fungerar och ska användas. Tanken är att du som yrkesverksam ger broschyren till användare av opioider och deras närstående som minnesstöd efter att du informerat om naloxon. 

Fickfolder om naloxon till användare av opioider

Fickfoldern Rädda liv med naloxon vänder sig till användare av opioider. Den innehåller en kort och lättläst sammanfattning i text och bild av de allra viktigaste livräddande stegen. Tanken är att användaren förvarar fickfoldern tillsammans med naloxonförpackningen så att den som ger naloxon enkelt kan ta del av informationen. 

Fickfolder

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: