Statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård

Här hittar du statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Under 2018 ägde ungefär 1 447 000 inskrivningar rum på svenska sjukhus varav sjukdomar stod för cirka 1 105 000 vårdtillfällen. Totalt slutenvårdades drygt 871 000 patienter.
  • Den vanligaste anledningen till inskrivning på sjukhus var hjärt- och kärlsjukdomar för män. För kvinnor var det ungefär lika vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar som symtomdiagnoser.
  • När slutenvård vid förlossning exkluderas, är det framför allt åldersgrupperna 50–54 år och äldre som slutenvårdas och därefter den allra yngsta åldersgruppen.
  • Under 2018 ägde ungefär 13 600 000 besök rum i specialiserad öppen vård av 4 200 000 patienter.

Källa: Statistikdatabaserna för diagnoser i sluten vård och specialiserad öppen vård

Statistikpublikationer

Sjukdomar behandlade i sluten vård är en årlig rapport som ger övergripande statistik över antalet patienter som vårdats årligen, fördelat på stora diagnosgrupper, ålder och kön. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård är en årlig rapport som presenterar statistik om personer som vårdats på sjukhus för en skada eller förgiftning och statistik om omständigheterna runt skadehändelsen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att se vilka sjukdomar och symptom som behandlats i specialiserad öppen vård (endast läkarbesök) respektive i sluten vård.

Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård
Statistikdatabasen för diagnoser i specialiserad öppenvård

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Filer för dig som vill hämta större datamängder

Det finns filer med innehåll från statistikdatabasen om sjukdomar och symptom i specialistvård. Filerna kan användas av till exempel utvecklare som vill hämta större datamängder.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om sjukdomar och symtom baseras på patientkontakter där personen lagts in på sjukhus, från 1987, och besök hos läkare i öppen specialistvård från 2001. Dessa två delar utgör tillsammans den svenska specialistvården. Statistiken innehåller därmed inte primärvård, det vill säga inga besök från vårdcentraler eller liknande.

De uppgifter som ingår i statistiken är antal patienter, kontakter med specialistvården uppdelade på sjukdom eller symtom. Sjukdomarna och symtomen i statistiken baseras på det tillstånd som var anledningen till vårdkontakten, vilket kallas för kontaktens huvuddiagnos. Denna klassas enligt ICD10. Vidare finns också uppgifter om kön, ålder och patientens hemlän. För slutenvården finns också uppgifter om vårdtid för vårdkontakten. Besök i öppen specialistvård alltid har en vårdtid på 0 dygn i statistiken.

Statistikens kvalitet

Huvuddiagnos saknas för cirka 1 procent av alla vårdkontakter i slutenvården under 1988–2016 medan bortfallet på huvuddiagnos i öppenvården har minskat kraftigt från 25–30 procent de första åren till drygt 4 procent år 2016.

Sedan 2001 har en kraftig ökning i inrapporteringen av läkarbesök i den specialiserade öppenvården skett. Det är därför inte möjligt att titta på antal läkarbesök i öppenvården över tid för att se om exempelvis fler patienter vårdas för en sjukdom nu jämfört med tidigare. Det är också viktigt att tänka på detta när statistik för hela specialistvården sammanställs. Något som ser ut som en ökning i antal personer som besöker vården kan i själva verket bara vara en ökad inrapportering av dessa till patientregistret.

Bortfall förekommer även i form av privata vårdgivare som inte har rapporterat in data eller som inte har rapporterat in varje månad.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: