SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) 

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga.

En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år.

Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Ansökan och antagning till SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser till SK-kurser. Du ansöker till kurserna via vår ansökningsportal två gånger om året. 

Läs information om ansökan och antagning till SK-kurser innan du gör din ansökan

Två ansökningsperioder

  • 1 oktober för vårterminen: de kurser som går under vårterminen söker du senast 1 oktober året innan.
  • 1 maj för höstterminen: de kurser som går till hösten söker du senast 1 maj samma år.

Aktuella rest- och reservplatser finns listade i ansökningsportalen för SK-kurser. Där hittar du också information om aktuell ansökningsperiod.

Sök bland SK-kurser

Ansökan SK-kurser för ST-läkare

Webblatsen innehåller en kurskatalog med statligt finansierade kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Ladda ner eller beställ

Föreskrifter

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: