Upphandling av SK-kurser

Ramavtal och avrop av SK-kurser

Ramavtal 2023–2026

Socialstyrelsen upphandlade under våren 2021 ett nytt heltäckande ramavtal för SK-kurser för åren 2023–2026.

Ramavtalet för 2023–2026 innehåller två olika ramavtalsområden:

 • Ramavtalsområde A: Kurser inom Sverige och inom övriga Norden 
 • Ramavtalsområde B: Kurser med avancerad utbildningsutrustning inom Sverige och inom övriga Norden.

Att vara ramavtalsleverantör är dock ingen garanti för att bli tilldelad SK-kurs. Det görs genom förnyad konkurrensutsättning, läs mer under rubriken Avrop av kursområden.

Nytt ramavtal för SK-kurser 2027–2030

Socialstyrelsen planerar att upphandla ett nytt ramavtal för SK-kurser 2027–2030. Mer information kommer.

Avrop av kursområden

Ramavtalsleverantörerna informeras om avropsförfrågningar inför varje nytt kursår under den period som ramavtalen gäller. Vid avropstillfället får ramavtalsleverantörerna förfrågan från Socialstyrelsen gällande kursområden som efterfrågas, se dokument Frågor och svar om avrop och avropsprocessen.

Socialstyrelsen avropar SK-kurser från både ramavtalsområde A och B årligen.

Ungefärlig tidsplan som ramavtalen gäller

 • Februari: Socialstyrelsen skickar avropsförfrågningar
 • Februari–mars: Svarstid för avrop 
 • April: Socialstyrelsen kvalificerar och utvärderar avrop
 • Maj: Tilldelning av avropsavtal
 • Juni: Kompletterande upphandling
 • Augusti: Publicering av kurskatalog

Våra ramavtalsleverantörer 2023–2026

Ramavtalsområde A

 • Akademiska sjukhuset
 • Bonnier Healthcare Sweden AB
 • Colligo Vårdkompetens AB
 • Evidence Based Sweden AB
 • Eyecademy AB
 • Folkhälsomyndigheten
 • Göteborgs universitet
 • Home Clinic AB
 • Hälsohögskolan i Jönköping AB
 • Karolinska Institutet
 • Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
 • Kunskapsgruppen Sverige AB
 • Ligamentum AB
 • Lunds universitet
 • Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården LIPUS AB
 • Läkartidningen Förlag AB
 • Läkemedelsverket
 • Medster AB
 • Region Skåne
 • Region Västerbotten
 • Region Västmanland
 • Region Örebro Län
 • Region Östergötland
 • SFAI Verksamheter AB
 • SFOHH Verksamheter AB
 • Sv Barnläkarföreningens Svensk Förening för Ungdomsmedicin
 • Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa
 • Trivius AB

Ramavtalsområde B

 • Akademiska sjukhuset
 • Colligo Vårdkompetens AB
 • Evidence Based Sweden AB
 • Eyecademy AB
 • Göteborgs universitet
 • Home Clinic AB
 • Karolinska Institutet
 • Lunds universitet
 • Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården LIPUS AB
 • Medster AB
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro Län
 • SFAI Verksamheter AB
 • Trivius AB

Kontakt

För kontaktuppgifter till uppdragsansvariga för respektive ramavtalsleverantör vänligen kontakta Socialstyrelsen: sk-kurser@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: