Översikt – ett SK-kursår

Här kan du få en översikt av hur en SK-kurs blir till, från behovsinventering till dess att en färdig kurs har genomförts och fakturerats.

Arbetsprocess för SK-kurser

Arbetsprocess SK-kurser.png

 

Tidsplan för ramavtalsleverantörer och kursgivare

 • Från september till december pågår behovsanalysen.
 • I november startar planeringen inför kommande kursår som ska upphandlas enligt LOU.
 • I november skickas deltagarlistorna för vårens kurser till kursgivarna.
 • I december sker slutfakturering och periodisering.
 • I december till januari skapas kursområden som sedan ska avropsupphandlas.
 • I februari startar upphandlingen och pågår i ca 6 veckor, till slutet av mars.
 • I maj skickas e-post om option ut till alla kursgivare och kontaktpersoner hos ramavtalsleverantörer.
 • I juni skickas deltagarlistorna ut till kursgivarna.
 • Från april till augusti sker arbetet med kurskatalogen, där alla kursbeskrivningar korrekturläses och alla datumförslag kontrolleras och kollas mot varandra. I början på juli skickas datumförslagen till kursgivare.
 • I juni sker kompletterande upphandling på några av de avrop där det inte kom in anbud.
 • I slutet på augusti publiceras kurskatalogen för nästkommande år.

Tidsplan för ST-läkare

 • I oktober och november sker antagningen utifrån inkomna ansökningar för vårens kurser.
 • I november skickas deltagarlistorna för vårens kurser till kursgivarna.
 • Under andra halvan av mars till den 1 maj är det ansökan till hösten SK-kurser.
 • Från maj till juni pågår antagningen där alla inkomna ansökningar granskas.
 • I juni skickas deltagarlistorna ut till kursgivarna.
 • I slutet på augusti publiceras kurskatalogen för nästkommande år och ansökningen för vårens SK-kurser startar med sista datum att ansöka den 1 okt.
Publicerad: