Kursgivarens redovisning

Den som anordnar en SK-kurs ska skicka in en kursredovisning. Här hittar du information om vad du ska skicka in till Socialstyrelsen.

Blanketter

Efter genomförd SK-kurs ska kursgivaren skicka in följande ifyllda blanketter:

  • kursredovisning (inklusive schema och litteraturförteckning)
  • deltagarförteckning
  • sammanställd utvärdering (kalkylmall för utvärdering, deltagarsvar).

För kursgivare som ger SK-kurs med avancerad utbildningsutrustning

Om kursgivaren har genomfört en kurs där avancerad utbildningsutrustning har använts som en del av undervisningen, så ska kursredovisningen även innehålla följande utvärderingsblankett. Den ska fyllas i av samtliga kursdeltagare och skickas in till Socialstyrelsen med redovisningen.

Utvärderingsfrågor om avancerad utbildningsutrustning

Signera och skicka in dokumenten

Kursgivaren ska signera dokumenten och skicka in dem i pappersform till Socialstyrelsen. Kursgivaren ska också mejla den sammanställda kursutvärderingen till sk-kurser@socialstyrelsen.se.

Om kursen hålls genom en fakultet skickar kursgivaren i regel pappersdokumenten dit, och fakulteten ansvarar för att skicka dem vidare till Socialstyrelsen.

Dokumenten ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Först när Socialstyrelsen har fått in komplett redovisning och godkänt den går det bra att fakturera.

Skicka ifyllda blanketter till:

Socialstyrelsen 
Avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
Enheten Högspecialiserad vård
106 30 Stockholm

Leverantörer som inte har Svefaktura rekommenderas använda fakturaportalen.se för att skicka enskilda fakturor. 

Kursgivare som anordnar Nordiska SK-kurser

Om du är kursgivare för någon av de nordiska SK-kurserna och har frågor. Vänligen kontakta oss på Socialstyrelsen.

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: