SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.
Information om covid-19

Situationen med covid-19 har lett till ett antal förändringar vad gäller SK-kurserna. Situationen ändras hela tiden. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med kursgivarna. Vissa kurser har kunnat gå som vanligt, ett antal kursgivare har kunnat lägga om sin kurs till ett format med distansundervisning och många har valt att flytta sin kurs i tiden.

För deltagare på kurserna gäller följande:

  • Är du antagen till en kurs som flyttas får du mer information av kursgivaren när nya datum har kunnat fastslås. Är du då fortfarande intresserad behåller du din kursplats.
  • Du som fått en kursplats till vårens ordinarie kurser får information från respektive kursgivare om någon förändring av kursen skulle uppstå.

För kursgivare gäller följande:

  • Socialstyrelsen låter varje enskild kursgivare/ramavatalsleverantör själv ta beslut om huruvida en kurs ska ställas in eller inte. En möjlighet är även att lägga om kursen till att gå på distans, i sin helhet eller till vissa delar. Kursinnehåll och kurskvalitet ska i möjligaste mån bibehållas. Vi ser i dessa fall gärna att varje enskild kursgivare har en dialog med oss. Detta är itne applicerbart på alla kurser, beroende på kursernas beskaffenhet och kursgivarnas förutsättningar.
  • Socialstyrelsen har fått frågan om när en kurs behöver ställas in utifrån deltagarantal och utifrån hur många deltagare man tror kommer att delta i en kurs. Den frågan får vi hantera tillsammans då vi ännu inte vet förutsättningarna för kursgivningen framöver. Men om en kurs skulle ha något färre deltagare än stipulerat utgår full ersättning enligt avtal.
  • Ytterligare osäkerhetsfaktorer är bl.a. ST-läkarnas möjligheter att resa och att delta i kurser samt begränsningar i de tänkta kurslokalerna.

Vi uppdaterar informationen om inställda kurser och nya kursdatum löpande i ansökningsportalen. Prenumerera gärna på utskick om SK-kurserna här och skriv till SK-kurser@socialstyrelsen.se om du har följdfrågor, så ska vi försöka besvara alla frågor så snabbt vi kan!

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Ansökningsportalen för SK-kurser
I ansökningsportalen hittar du SK-kurserna – kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.
Föreskrifter

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: