Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

SK-kurser

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kursutbudet fastställs av Socialstyrelsen genom upphandling. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår utbildningsportal, där även ansökan sker.

(Om du upplever problem med att öppna kurskatalogen i till exempel Safari, ladda gärna ner någon annan webbläsare, som Google Chrome eller Mozilla Firefox.)

Ansökningsperioden för kurserna som går hösten 2019 är nu stängd. Efteranmälan till kurser som inte är fulla öppnar någon gång under första halvan av juni. 

Läs igenom informationen om ansökan och antagning till SK-kurser innan du skickar in din ansökan:

Om ansökan och antagning

Det går fortfarande att efteranmäla sig till vissa SK-kurser som går under våren 2019. Dessa är sökbara genom filtreringsalternativet "SK-kurser med restplatser" i utbildningsportalen. Övriga kurser som går under våren 2019 är fullsökta.

 

Om SK-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter nu gällande föreskrift SOSFS 2015:8, och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3000–4000 kursplatser.

Ansökan och antagning till SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser. Ansökning sker i vår utbildningsportal två gånger om året.

Kurser som går vårterminen söks senast 1 oktober året innan och kurser som går till hösten söks senast 1 maj samma år. Aktuella rest- och reservplatser finns listade i utbildningsportalen.

Urvalsprinciper

Socialstyrelsen fick 2016 i uppdrag av regeringen att föreslå hur verksamheten med SK-kurserna ska utformas för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Inom ramen för detta uppdrag, har vi tagit fram urvalsprinciper för inom vilka områden staten ska finansiera kurser.

Mer om urvalsprinciperna

Upphandling och ramavtal

Socialstyrelsen upphandlar SK-kurser enligt lagen om offentlig upphandling. Den senaste upphandlingen avser kursåren 2019-2022 där Socialstyrelsen tecknat ramavtal med ett flertal leverantörer som kan tillhandahålla SK-kurser.

Mer om upphandling av SK-kurser

Mer om ramavtalsleverantörer

Kursgivares redovisning

Den som håller en SK-kurs ska skicka in en kursredovisning inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Denna ska godkännas av Socialstyrelsen innan kursgivaren kan fakturera. I länken nedan finns mer information och de dokument som ska användas vid redovisningen.  

Mer om kursgivares redovisning