Vem får ta över ansvar för läkemedel från en patient? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården

En patients hälsotillstånd eller situation kan förändras så att hen inte längre kan ta sina läkemedel som egenvård. Då ska en omprövning av egenvården göras och resultatet kan bli att hälso- och sjukvården tar över ansvaret. När en patient skrivs in i slutenvård ska alltid en bedömning göras av om patienten själv kan ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling.

Vem får utföra uppgiften?

Det är den legitimerade yrkesutövaren som har gjort den ursprungliga bedömningen om egenvård som i första hand ansvarar för att ompröva bedömningen. Även andra legitimerade yrkesutövare som behandlar patienten kan göra bedömningar av egenvården.

Publicerad: