Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter – översiktssida

Fokusera mer på utsatta grupper, stärk vårdkedjan och förbättra eftervården. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för graviditet, förlossning och tiden efter. De vänder sig både till dig som möter patienter och till dig som beslutar om resurser i någon del av vårdkedjan.

Nationella riktlinjer: Graviditet förlossning och tiden efter

Här finns nationella riktlinjer för både beslutsfattare och personal i mödrahälsovården och förlossningsvården. Du som beslutar om resurser får stöd för prioriteringar, och du som möter patienter får anpassad information och instruktioner.

Välkommen att i efterhand se webbinariet från 8 februari om riktlinjerna, med fokus på stödet till beslutsfattare.

Uppdatering 2024

Vi publicerar uppdaterade riktlinjer för beslutsfattare under hösten 2024, efter synpunkter på den första versionen från december 2023. Riktlinjerna för personal uppdateras längre fram.

Riktlinjerna i pdf-format

Rekommendationer till beslutsfattare

Här finns en huvudrapport med rekommendationer till dig som beslutar om resurser i mödrahälsovården eller förlossningsvården. Samma rekommendationer finns också i webbformat via länken i rutan ovan.

Rekommendationer till personal

Rekommendationerna till dig som möter patienter är uppdaterade och renodlade här på webbplatsen. Du når dem via länken i rutan ovan. De utgår framför allt från det tidigare publicerade kunskapsstödet Graviditet, förlossning och tiden efter, men också från stöd om bland annat prekonceptionell hälsa och planerat kejsarsnitt.

Riktlinjerna i korthet

Handläggning vid normalförlossning

Till skillnad från mödrahälsovården saknar förlossningsvården en tydlig nationell samordning. Praxis för handläggningen av normalförlossning skiljer sig. Som ett första steg har Socialstyrelsen kartlagt behovet av nationell vägledning.

Nationell plan

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nationell plan för vården vid graviditet, förlossning och tiden efter, på uppdrag av regeringen. Planen ska lägga grunden för ett mer strategiskt och systematiskt förändringsarbete i regionerna, bland annat för att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader.

Vi följer upp vården

Vi kommer att utvärdera vården vid graviditet, förlossning och tiden efter. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Samordning av kunskapsprodukter

Socialstyrelsen har undersökt hur olika mottagare i förlossningsvården tar emot ny kunskap och implementerar den. De intervjuade upplever att det finns många kunskapsprodukter från många avsändare. Ett steg för bättre samordning är det nu publicerade stödet här på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Anders Berg, övergripande frågor
Telefon: 075-247 45 18

Kontakt

Anna Mattsson, rekommendationer till beslutsfattare
Telefon: 075-247 30 46

Kontakt

Susanne Åhlund, rekommendationer till personal
Telefon: 075-247 35 14

Kontakt

Madelene Barboza, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 33 43
Senast uppdaterad:
Publicerad: