Information till patienter om nationella riktlinjer

Socialstyrelsen ger nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. De hjälper beslutsfattare att satsa på de undersökningar och behandlingar som ger mest nytta. Här sammanfattar vi riktlinjerna för dig som är patient, för att du ska få inblick i innehållet.

Riktlinjerna fokuserar på undersökningar och behandlingar som behöver erbjudas oftare eller mindre ofta än i dag – inte på sådant som är väletablerat och redan fungerar bra. Riktlinjerna är alltså inte heltäckande.

Publicerad: