Indikatorer i nationella riktlinjer

Socialstyrelsen tar fram indikatorer för att följa upp hur våra nationella riktlinjer används och påverkar praxis. Du kan använda indikatorerna för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Indikatorerna speglar framförallt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, men även andra resultat som kan vara viktiga att följa över tid.

På sidan Sök bland riktlinjer ser du vilka områden som har indikatorer och vilka som är på gång.

Så kan du använda indikatorerna

Du som är beslutsfattare i hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten kan använda indikatorerna för att till exempel

 • följa upp och utveckla din verksamhet
 • följa upp och jämföra processer, resultat och kostnader över tid – lokalt, regionalt eller nationellt
 • förbättra insatsernas kvalitet och effektivitet.

Socialstyrelsen använder också indikatorerna när vi utvärderar hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis i verksamheterna.

Så tar vi fram indikatorerna

Vi tar fram indikatorerna med hjälp av en expertgrupp av bland annat sakkunniga och personer med kompetens i datakällor och register. Vi använder den modell som beskrivs i rapporten Handbok för utveckling av indikatorer.

Enligt modellen ska en indikator vara grundad i vetenskap, relevant och möjlig att mäta och tolka. Uppgifterna som är underlag till indikatorerna ska även gå att registrera i system, som journaler och register samt andra datakällor.

Olika typer av indikatorer

Det finns olika typer av indikatorer:

 • strukturindikatorer
  – speglar förutsättningar för att bedriva vård och omsorg enligt riktlinjerna
 • processindikatorer
  – speglar vad som görs, när, var och hur
 • resultatindikatorer
  – speglar resultat av vården och omsorgen
 • utvecklingsindikatorer
  – speglar rekommendationer som vi bedömer är viktiga att följa upp, men där data saknas.

Kontakt

Maria State
Telefon: 075-247 47 76

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: