Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer

Vi utvärderar kvaliteten i vården och omsorgen, bland annat med utgångspunkt i rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver förbättras.

De utvärderingar som pågår

  • Schizofreni (publiceras 3 oktober 2022)
  • Missbruk och beroende (arbetet påbörjas hösten 2022)
  • Rörelseorganens sjukdomar
    • artros (publiceras årsskiftet 2022/2023)
    • osteoporos (publiceras kvartal två 2023)
    • reumatoid artrit (publiceras årsskiftet 2023/2024)
  • Hjärtsjukvård (publiceras 2023-2024)

De områden som har utvärderats

Utvärdering av vård vid endometriosArtikelnummer: 2019-9-4996|Publicerad: 2019-09-19
Beställ

Så tar vi fram utvärderingarna

Utgångspunkten för utvärderingarna är de indikatorer som tagits fram i samband med riktlinjearbetet och, om sådana finns, målnivåer. Utvärderingarna kan även belysa andra aspekter av kvalitén i vården och omsorgen.

Resultaten presenteras i två rapporter. Den ena innehåller sammanfattning med förbättringsområden och den andra ett fullständigt underlag samt beskrivning av metoder och samtliga indikatorer.Indikatorerna finns även i vårt indikatorbibliotek.

Så kan vi hjälpa er bli bättre

För att utvärderingarna ska komma till större nytta kommer vi gärna till er och presenterar uppgifter om ert landsting, region eller kommun. Kontakta oss gärna om ni vill anordna ett seminarium eller liknande.

Kontakt

Anders Bengtsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 32 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: