Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Då utgår vi bland annat från rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna visar vad som behöver förbättras, och riktar sig till dig som är beslutsfattare.

På sidan Sök bland riktlinjer ser du på vilka områden det finns utvärderingar och vilka som är på gång.

Så tar vi fram utvärderingarna

Vi utvärderar hur regionerna och kommunerna följer de nationella riktlinjerna, med hjälp av indikatorer som vi tagit fram i riktlinjearbetet. Vi utgår också från målnivåer om det finns. Utvärderingarna kan dessutom belysa andra aspekter av kvaliteten i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Så kan vi hjälpa er att bli bättre

Vi kommer gärna till er och presenterar uppgifter om er region eller kommun – för att utvärderingarna ska komma till större nytta. Kontakta oss gärna om ni vill ordna ett seminarium eller liknande.

Kontakt

Anders Bengtsson
Telefon: 075-247 32 60

Kontakt

Christina Broman
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: