Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Det är också viktigt att känna empati, ställa frågor och samtala på ett respektfullt och etiskt sätt med den som har utsatts för våld.

Faktorer som bidrar till att det kan vara svårt att upptäcka våld är tidspress, begränsad kunskap, attityder och inte minst det faktum att många som har erfarenhet av våld väljer att inte berätta eller förnekar det som har hänt. Det är därför avgörande att personal inom hälso- och sjukvården och handläggare i socialtjänsten har kunskap och förmåga att se tecken på och konsekvenser av utsatthet för våld i nära relationer. 

FREDA-bedömningsmetoder för att upptäcka våld

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. De består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. Syftet med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Bedömningsmetoden FREDA

Vägledning för att upptäcka våld

Den här vägledningen syftar till att  öka förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att upptäcka våldsutsatthet. Vägledning innehåller rekommendationer som gäller mödrahälsovården, vuxenpsykiatriska mottagningar samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledning Barn som far illa eller riskerar  att fara illa

Målet med denna vägledning är att bidra till nationellt likvärdiga rutiner inom hälso- och sjukvården samt tandvården och att alla barn som far illa eller riskerar att fara illa och som kommer i kontakt med dessa verksamheter ska upptäckas och anmälas till socialnämnden.

Vägledning

Om att upptäcka våld – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om att upptäcka våld, tecken och symtom på utsatthet för våld och hur man kan ställa frågor om våld. 

Så kan utsatthet för våld upptäckas – Kunskapsguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: