Regelverk och kunskapsstöd

Vårdgivare inom hälso- och sjukvården har en skyldighet att främja organ och vävnadsdonation. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att verka för att donationsverksamheten fungerar optimalt. Här har vi samlat regelverk, kunskapsstöd och andra länkar som rör donations- och transplantationsområdet.

Donations- och transplantationsverksamheterna omfattas av samma grundläggande bestämmelser som all hälso- och sjukvård, som exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Utöver dessa författningar regleras området av specifika lagar, bindande föreskrifter och kunskapsstöd. Till exempel regleras det i föreskriften om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14) att vårdgivaren har ansvar för att det ska finnas tillgång till en donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) i donationsverksamheten. Den vårdgivare som ansvarar för transplantationsverksamhet ska säkerställa att det dygnet runt finns tillgång till transplantationskoordinator.

Donation och transplantation

Fastställande av död

Vävnader och celler

Obduktion

Internationella överenskommelser

Information till närstående

Information om levande njurdonation

Kunskapsstöd

Kartläggning

Mer hos andra

Patient- och intresseföreningar

Senast uppdaterad:
Publicerad: